กระเบื้องดินเผา กระเบื้อง อิฐดินเผา อิฐ


ติดต่อเรา  098-446-5159 ,

083-444-5666 , 035-623-366

 

 

กระเบื้องดินเผา

     สินค้าของเรา : กระเบื้องดินเผา , กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาดินเผาเคลือบเทา , กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาดินเผาเคลือบน้ำตาล , กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาดินเผาเคลือบเขียว กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาดินเผาเคลือบน้ำเงิน , กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาดินเผาเคลือบเหลือง , กระเบื้องดินเผาหม่อมดินเผาสีธรรมชาติ , กระเบื้องดินเผาสุโขทัยดินเผาสีธรรมชาติ , กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลาดินเผาปลายแหลม , กระเบื้องดินเผา 12x12 กระเบื้องดินเผา 8x8 , กระเบื้องดินเผา 6x6x6 , กระเบื้องดินเผา 6x6x4 , กระเบื้องดินเผา 4x4x6 , กระเบื้องดินเผา 4x4x4 , กระเบื้องดินเผา 3x9 กระเบื้องดินเผา 2x8 , กระเบื้องดินเผา 2x6 , อิฐดินเผาโบราณ 10x30 , อิฐดินเผาโบราณ 20x20 , อิฐดินเผา 15x30 , อิฐดินเผา 8 ดอก , อิฐดินเผาโชว์ลายดาว , อิฐดินเผาโชว์ลายภู่ระหงษ์ , อิฐดินเผาเผาโปร่ง 4 ช่อง , อิฐมอญ อิฐดินเผาตัวหนอน , อิฐดินเผาโชว์ลายเอสใหม่ , อิฐดินเผา บ.บ.ก.
สินค้าทั้งหมด
อิฐดินเผา บ.บ.ก.
อิฐ บ.บ.ก.
  กรุณาสอบถามราคา
สุโขทัยดินเผาสีธรรมชาติ
สุโขทัยสีธรรมชาติ
  กรุณาสอบถามราคา
กระเบื้องดินเผา 8x8
ปูพื้น 8x8 นิ้ว
กระเบื้องปูพื้นขนาด  8x8
  กรุณาโทรสอบถาม
เรือนรับขวัญ
001
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางจักร อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
เรือนรับขวัญ
002
บ้านตัวอย่างของบริษัท กระเบื้องสยาม จำกัด ติดต่อเข้าชมได้ 081-308-9898 , 083-444-5666
 
อิฐดินเผาทางเท้า 4x8
ทางเท้า 4x8 นิ้ว
ข้อมูลอย่างย่อ
  กรุณาสอบถามราคา
กระเบื้องดินเผาปูพื้น 12x12
ปูพื้น 12x12 นิ้ว
กระเบื้องปูพื้น 12x12
 
เกล็ดปลาสีธรรมชาติ
เกล็ดปลาสีธรรมชาติ
ข้อมูลอย่างย่อ
  กรุณาสอบถามราคา
สุโขทัยดินเผาเคลือบสีน้ำตาล
สุโขทัยเคลือบสีน้ำตาล
ข้อมูลอย่างย่อ
  กรุณาสอบถามราคา
อิฐดินเผาตัวหนอน
อิฐตัวหนอน
  กรุณาสอบถามราคา
กระเบื้องดินเผา 3x9
กระเบื้องแปะผนัง 3x9 นิ้ว
กระเบื้องปูพื้นขนาด 3x9
  กรุณาโทรสอบถาม
การปูื้พื้น
003
ภาพตัวอย่างการปูพื้น
 
การมุงหลังคา
004
ภาพตัวอย่างการมุงหลังคา
 
อิฐดินเผาโปร่ง 4 ช่อง 6.5 เซ็นต์
อิฐก่อ 4 ช่อง 6.5 ซม
  กรุณาสอบถามราคา